महाभुकम्प पश्चात बौद्धिक अपाङ्गता भएका परिवारको अवस्थाको स्थलगत सर्भेक्षण

भुक्म्प बि.सं. २०७२ पश्चात बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्ति तथा परिवारको अवस्था के कस्तो भियो भन्ने बारे जानकारि यस र्वेक्षणमा रहेको छ । उक्त सर्वेक्षण बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ नेपालले गरेको थियो ।

अभिभावक सचेतना पुस्तिका

बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ नेपालद्वारा निर्मित यस अभिभावक सचेतना पुस्तिकामा बौ४क तथा बहु अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई कसरी ब्यबहार गर्ने, उनीहरकव आवश्यक्ता र रुचि बुझी उनीहरुको दैनिक जिवन कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरा समाबेश गरिएको छ ।

PERSON WITH INTELLECTUAL DISABILITY AND DOMESTIC VIOLENCE IN NEPAL

नेपालमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहर के कस्तो हिंसा भोगीरहेका छन अथवा के कस्तो हिंसाको सिकार भइरहेका छन् भन्ने शन्दर्भमा गरेको खोजमूलक अध्यन बाट आएका कुराहर यो अध्यनले समेटेको छ ।