Post Earthquake Management Plan Dhading

Post Earthquake Management Plan Dhading

भुकम्प पश्चात बौद्धिक अपाङ्गता भएका परिवारहरुको अध्ययन कार्यक्रम २०७२ धादिङ्गबेशि, धादिङ्ग / २०७२ साल भाद्र २१ गते धादिङ्ग जिल्ला सदरमुकाममा बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघको आयोजना र बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक संघ धादिङ्गको समन्वयमा भुकम्प पश्चात बौद्धिक अपाङ्गता भएका परिवारहरुको अध्ययन कार्यक्रम २०७२ सम्पन्न भयो । उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक संघ धादिङ्गका उपाध्यक्ष केशवराज रिजालले…