Vacancy Announcements

September 15, 2021 0

PFPID Nepal announces the vacancy for the following positions. A.  Position: Program and Finance Assistant Number of Staffs: 1 Duty Station: Kathmandu Required qualification, skills, and experiences…

भुकम्प पश्चात बौद्धिक अपाङ्गता भएका परिवारहरुको अध्ययन कार्यक्रम २०७२ धादिङ्गबेशि, धादिङ्ग / २०७२ साल भाद्र २१ गते धादिङ्ग जिल्ला सदरमुकाममा बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघको आयोजना…