बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासङ्घ नेपालको पहलमा संजालीकृत भएर महासङ्घमा आवद्ध हुने प्रकृयामा रहेका संस्थाहरूको सुची यस प्रकार रहेको छ ।

संस्थाको नामजिल्लाअध्यक्षसम्पर्क नंप्रदेश
बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभाबक संघखोटाङ्गकृष्ण बहादुर परियार9842893551प्रदेश १
बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभाबक संघपाँचथरलोकनाथ भण्डारी9842670143प्रदेश १
बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभाबक संघओखलढुङ्गाजिवन नाथ खतिवडा 9862815162प्रदेश १
बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभाबक समाजलुभु, ललितपुरचंचल कुमार पूरीबागमती प्रदेश
बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभाबक संघसिन्धुलीनिरन्जन ढकाल9844041923बागमती प्रदेश
बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभाबक संघबर्दिया नरेन्द्र शर्मा 9858023126लुम्बिनी प्रदेश
बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभाबक संघजाजरकोटपशुपति शाही9868142875कर्णाली प्रदेश
बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभाबक संघरुकुमकमल के सी9819546643कर्णाली प्रदेश
बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभाबक संघजुम्लानिर्मला हमाल9848349293कर्णाली प्रदेश