Father and mother behind a person with intellectual disability in graduation dress

हामी बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावक हौँ

बौद्धिक अपाङ्गता भएका हाम्रा सन्तानहरूले पनि अरू सरह समान अवसर र अधिकार पाउन् भन्न का लागि हामी एकजुट भएका छौँ । हाम्रो अभियान सन्तानको सहभागिता, पहुँच र अधिकारको लागि हो ।

नयाँ गतिविधि