नेपालमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अवस्थाका बारेमा गरिएको अध्यायन

प्रकाशन वर्ष : 2077
भाषा : अँग्रेजी
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालको सहयोगमा ग्रामिण भेगमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अवस्थाका बारेमा गरिएको एक अध्यायन