ओपिडि सम्बन्धी सामान्य जानकारी परिचय, परिभाषा र प्रकार

प्रकाशन वर्ष : 2079
भाषा : नेपाली
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

ओपिडि सम्बन्धी सामान्य जानकारी परिचय, परिभाषा र प्रकार सम्बन्धी जानकारीमूलक यो सामग्री सिआरपिडि जनरल कमेन्ट नं ७ लाई आधार बनाइ बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले तयार पारेको हो ।