अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी नियमावली २०७७

प्रकाशन वर्ष : 2077
भाषा : नेपाली
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी नियमावली २०७७