दिगो विकास लक्ष्य (दिविल) सम्बन्धी जानकारी

प्रकाशन वर्ष : 2079
भाषा : नेपाली
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

दिगो विकासका लक्ष्यलाई आधार बनाएर यो जानकारीमूलक सामग्री बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले तयार पारेको हो ।