बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभाबक महासंघ नेपालको लैङ्गिक तथा समाबेशी निती

प्रकाशन वर्ष : 2075
भाषा : अँग्रेजी
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

सहासंघमा समान अवसर तथा समावेशीतालाई ध्यान दिई यो निती निर्माण गरिएको छ ।