अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागी परिचयपत्र बितरण सम्वन्धि निर्देशिका २०७५ संशोधन सहित

प्रकाशन वर्ष : 2073
भाषा : नेपाली
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागी परिचयपत्र बितरण सम्वन्धि निर्देशिका २०७३ को संशोधन २०७५ सहितको समाग्री