अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गर्ने सेवा सुबिधाहरुका बारेमा जानकारी

प्रकाशन वर्ष : 2079
भाषा : नेपाली
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गर्ने सेवा सुबिधाहरुका बारेमा जानकारी सम्वन्धी यो समाग्री बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघले तयार गरेको हो ।