अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी (सरल रूप)

प्रकाशन वर्ष : 2077
भाषा : नेपाली
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुकव पहुँचच पुर्याउने हेतुले संयुक्त राष्ट्रसंघ इनेबल (UN Enable) द्वारा निर्माण गरिएको सचित्र सरल ठूला छापा (Easy to Read) लाई नेपाली भाषामा अनुबाद गरिएको छ । यस पुस्तकबाट बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अन्ताराष्ट्रिय महासन्धिलाई सजिलोसंग बुझ्ने छन भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।