मताधिकार सम्बन्धी जिङ्गल

यस जिङ्गलले कसरी मताधिकारको प्रयोग गर्ने भन्ने ’boutमा जानकारी दिन्छ ।