सञ्जाल पत्रिका

बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्त तथा तिनका अभिभावक र सरोकारवालाद्वारा लिखित लेख रचना र खोजमूलक अध्यन तथा भोगाइलाई समेटेर निरमाण गरीएको यस संञ्जाल पत्रिकामा बिभिन्न लेख रचना भोगाइ तथा अभ्यन अनुसान्धाहरु रहेका छन । उक्त पत्रिका बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाले प्रकाशित गर्दछ ।

विधान, निति तथा नियमावली सँग्रह

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालमा भएका सम्पूर्ण निति नियमहरुकव बारेमा सबैले जानकारी पाउन र सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि यसले सदस्य संस्था र अन्य सरोकारवालामाझ सकारात्मक शन्देस पुगोस भन्ने उदेश्यले बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालको निति नियमको संगालो यस पुस्तकभित्र समाबेस गरिएको छ ।