सुरक्षित महिनावारी सम्बन्धी सचित्र सरल जानकारी पुस्तिका

बौद्धिक अपाङ्गता भएका किशोरीहरुलाई महिनावारी तथा त्यसको ब्यबस्थापनका बारेमा जानकारी गराउने उदेश्यले यु एन डी पी नेपालको सहयवगमा बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले प्रकाशित गरेको यस पुस्तकमा महिनावारी तथा त्यसकव ब्यबस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे जानकारी रहेको छ । यस पुस्तकले बौद्धिक अपाङ्गता भएका किसोरि तथा महिलाहरुलाई सहयोग पुग्ने बिस्वास लिइएको छ ।

अपाङ्गता परिचयपत्र सम्बन्धी चित्र सहितको पढ्न सजिलो किताब

बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई अपाङ्गता परिचयपत्र सम्बन्त्री जानकारी दिने उदेश्यले यु एन डी पी को सहयोगमा बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले सचित्र सरल ठूला छापामा निर्माण गरेको यस पुस्तकले अपाश्र्गता परिचयपत्र सरल तरिकाले प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।