Media/News

  • Notice

    Notice सूचना !!! यस बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालको मुखपत्रको रुपमा प्रकाशन भइरहेको सञ्जाल पत्रिकाको बर्ष ५ अंक २ प्रकाशनको लागि तयारी...
  • Post Earthquake Management Plan Dhading

    Post Earthquake Management Plan Dhading भुकम्प पश्चात बौद्धिक अपाङ्गता भएका परिवारहरुको अध्ययन कार्यक्रम २०७२
    धादिङ्गबेशि, धादिङ्ग / २०७२ साल भाद्र २१ गते धादिङ्ग जिल्ला सदरमुकाममा बौद्धिक...

Powered by Disqus