Kathmandu  • Notice

    सूचना !!! यस बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालको मुखपत्रको रुपमा प्रकाशन भइरहेको सञ्जाल पत्रिकाको बर्ष ५ अंक २ प्रकाशनको लागि तयारी भइरहेको हुँदा सदस्य संस्थाका गतिविधि लेख रचना तथा शुभचिन्तक सरोकारवालाहरु...Powered by Disqus